Sieci Teleinformatyczne Kablowe i Bezprzewodowe

Sieci przewodowe oraz okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne jest uniwersalną infrastrukturą kablową budowaną wewnątrz budynku.
Składa się z następujących elementów:

• okablowanie poziome,
• punkty dystrybucyjne (główne i piętrowe),
• okablowanie pionowe,
• magistrale międzybudynkowych.

Elementy te pozwalają zastąpić wiele zróżnicowanych instalacji telekomunikacyjnych (telefonicznych, pakietowych, komputerowych, telewizji kablowej, telewizji dozorowej, alarmu włamania, kontroli dostępu, automatyki budynkowej czy sterowania) dzięki jednolitej platformie teleinformatycznej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i systemami budynkowymi.
Aby taka platforma informatyczna była sprawna, należy ją zaprojektować, wykonać i przetestować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Istotą tworzenia okablowania strukturalnego jest możliwość uzyskania pełnej niezależności od aplikacji sieciowych oraz schematu sieci komputerowej. Prawidłowo stworzona sieć okablowania strukturalnego służy maksymalnemu wykorzystaniu przestrzeni. Jej elastyczny charakter umożliwia dokonywanie zmian i jej rozbudowy bez ingerencji w okablowanie.
System okablowania strukturalnego jest niezależny od stosowanych w niej aplikacji, a charakterystyczna budowa umożliwia jego łatwą konfigurację i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Instalacja jest odporna na zakłócenia z zewnątrz, sama nie stanowi źródła zakłóceń.

Sieci bezprzewodowe, WiFi, radiolinie

Koncepcje bezprzewodowe w dzisiejszych czasach są bardzo popularne – smartfony, telewizory, czytniki kodów kreskowych, komputery, telefony WiFi oraz wiele innych urządzeń posiada możliwość transmisji danych z wykorzystaniem sieci Wireless LAN (WLAN).
Technologia WiFi ma wiele zalet, przede wszystkim mobilność. Możliwość przemieszczania się w obrębie sieci i dostępu do udostępnionych zasobów stwarza nowe możliwości. Standardem w sieciach bezprzewodowych są wysokie normy bezpieczeństwa.

Bezprzewodowa sieć Wi – Fi jest systemem komunikacji zaprojektowanym jako alternatywa lub uzupełnienie sieci tradycyjnej kablowej. Wykorzystuje ona do transmisji danych fal radiowych o odpowiedniej częstotliwości, minimalizując tym samym konieczność użycia połączeń kablowych. Sieć bezprzewodowa łączy w sobie mobilność użytkowania oraz transmisję danych.
Sieć bezprzewodowa jest standardem komunikacji pomiędzy urządzeniami, do nawiązania której nie są wymagane żadne dodatkowe przewody, takie jak RJ 45 czy USB. Dzięki wykorzystaniu specjalnych urządzeń (routery sieciowe z funkcją Wi-Fi lub modemy 3G) możliwe jest więc nawiązanie połączenia za pomocą fal radiowych, które odbierane, a następnie dekodowane są za pomocą karty sieciowej znajdującej się w jednostce roboczej.

Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa) to system urządzeń nadających i odbierających transmisje radiowe analogowe lub cyfrowe. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania. Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.
Radiolinie są bardzo często używane jako system zapewniający transmisję pomiędzy stacją bazową a BSC w systemach telefonii komórkowej.
Dawniej wykorzystywane były do dosyłania sygnału do masztów i wież radiowych i telewizyjnych, jednak obecnie zostały w większości zastąpione przez technologie satelitarne. Wykorzystuje się je jeszcze tam, gdzie dosył satelitarny jest nieopłacalny (np. przez nadawców lokalnych) oraz w sytuacjach awaryjnych.