Systemy kontroli pracy

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Realia biznesowe wymagają od przedsiębiorstw stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zapewniających pełną ochronę posiadanych zasobów zarówno materialnych, jaki i niematerialnych. Stwarza to konieczność opracowania i stosowania polityki bezpieczeństwa, której jedną z istotnych części są pozycje dotyczące rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu fizycznego/logicznego, określające prawidłowość dostępu do określonych zasobów przez autoryzowane podmioty czy procesy.

By to osiągnąć, firmy i instytucje instalują systemy kontroli dostępu składające się z urządzeń i/lub oprogramowania oraz wdrażają procedury, których zadaniem jest identyfikacja podmiotu.

Kontrola dostępu jest kluczowa nie tylko dla wielkich korporacji, ale powinna być podstawą funkcjonowania małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka, kilkanaście osób.

Systemy te można również stosować do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie.